Vesta ( 2013 )

Uhtohma ( 2012 )

Yoki ( 2005 )

Olga Larionova
- vocal, folk instruments
Valentina Tolmacheva - vocal, keyboards
Andrey Ousikov - drums, kalimba, didgeridoo
Daniil Voronin - bass guitar, vocal
Alexander Novikov - baritone sax

lyrics by Alex Stolyarov,
additional lyrics by F.Lorka(10), I.Brodsky(14)

music by Yoki & Alex Stolyarov


Recording and mixing by Oleg Ayckenrot, Bright Recording Studio
Mastering by Anatoly Grinberg
Artwork by Irina Danilevskaya

Yoki © 2013